N/A
  • HD
Sano Yuuji là nhân viên của một công ty đen, được triệu hồi đến thế giới khác trong khi làm việc tại nhà. Anh được ban nghề nghiệp luyện thú sư, nhưng đó lại được xem là nghề khó trở thành nhà mạo hiểm. Tuy nhiên, nhờ vào các slime anh đã tình cờ gặp gỡ, anh đã đạt được sức mạnh ma pháp và chức nghiệp thứ hai, hiền giả. Yuuji đã nhận được sức mạnh áp đảo nhưng bản thân mình lại không nhận ra được sức mạnh đó? Không nhận ra được bản thân đã có năng lực mạnh nhất thế giới.
Server R.PRO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Server H.PRO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Server S.PRO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Chuyển sang xem Ổ Phim Mới

Sano Yuuji là nhân viên của một công ty đen, được triệu hồi đến thế giới khác trong khi làm việc tại nhà. Anh được ban nghề nghiệp luyện thú sư, nhưng đó lại được xem là nghề khó trở thành nhà mạo hiểm. Tuy nhiên, nhờ vào các slime anh đã tình cờ gặp gỡ, anh đã đạt được sức mạnh ma pháp và chức nghiệp thứ hai, hiền giả. Yuuji đã nhận được sức mạnh áp đảo nhưng bản thân mình lại không nhận ra được sức mạnh đó? Không nhận ra được bản thân đã có năng lực mạnh nhất thế giới.

Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh thuyết minh Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh lồng tiếng Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh vietsub Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh phụ đề Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh ổ phim Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh phimmoi Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh bilutv Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh hdonline Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh phimbathu Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh phim3s Tải Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh mới Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh cập nhật Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 1 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 1 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 1 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 2 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 2 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 2 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 3 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 3 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 3 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 4 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 4 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 4 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 5 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 5 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 5 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 6 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 6 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 6 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 7 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 7 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 7 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 8 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 8 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 8 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 9 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 9 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 9 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 10 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 10 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 10 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 11 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 11 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 11 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 12 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 12 Phim Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh tập 12 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita Phim Sekai Saikyou ni Narimashita thuyết minh Phim Sekai Saikyou ni Narimashita lồng tiếng Phim Sekai Saikyou ni Narimashita vietsub Phim Sekai Saikyou ni Narimashita phụ đề Phim Sekai Saikyou ni Narimashita ổ phim Phim Sekai Saikyou ni Narimashita phimmoi Phim Sekai Saikyou ni Narimashita bilutv Phim Sekai Saikyou ni Narimashita hdonline Phim Sekai Saikyou ni Narimashita phimbathu Phim Sekai Saikyou ni Narimashita phim3s Tải Phim Sekai Saikyou ni Narimashita Phim Sekai Saikyou ni Narimashita mới Phim Sekai Saikyou ni Narimashita cập nhật Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 1 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 1 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 1 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 2 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 2 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 2 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 3 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 3 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 3 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 4 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 4 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 4 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 5 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 5 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 5 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 6 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 6 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 6 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 7 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 7 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 7 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 8 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 8 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 8 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 9 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 9 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 9 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 10 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 10 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 10 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 11 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 11 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 11 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 12 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 12 Phim Sekai Saikyou ni Narimashita tập 12 Phim Nhật Bản Phim hay 2022